ITF Taekwon-Do

Om Taekwon-Do

Taekwon-Do (TKD) (fotens och handens väg) är en kampsport, av koreanskt ursprung, för stående strid, som lägger större vikt vid sparkar än de flesta andra liknande kampsporter. Sportens grundare, Choi Hong Hi, tränade en karatestil, Shotokan, bland annat under dess grundare Gichin Funakoshi, och menade att han blandat denna kunskap med tekniker från äldre, koreanska, kampsporter.


Det finns ett flertal stilar (organisationer) av Taekwon-Do, men de två huvudsakliga är International Taekwon-Do Federation (ITF) och World Taekwon-Do Federation (WTF).


Ordens Innebörd

Tae betyder fotteknik, kwon betyder handteknik och do betyder närmast väg – men omfattar även moral, ett sätt att leva eller en kultur. I Sverige är Taekwon-Do organiserad i Svenska Taekwon-Doförbundet, där både ITF och WTF ingår. Att dessa samsas i en organisation är unikt i världen.

Historia

Taekwon-Do i organiserad form dyker först upp under 1955 och i organisationen Korea Taekwon-Do Association. Grunden för denna organisation var de fem originalstilarna, på koreanska kallade kwan och som översatt till svenska motsvarar vårt ord för familj. Dessa familjer eller kwaner var: moo duk kwan, ji do kwan, song moo kwan, chung do kwan samt oh do kwan. En av de mest kända personer som ingick i den ursprungliga styrelsen i Korea Taekwon-Do Association var ordföranden Choi Hong Hi (1918–2002), född i nuvarande Nordkorea, och var grundaren av oh do kwan och ITF som han grundade 1966. ITF lägger generellt sett ner mer träningstid på handtekniker än vad WTF gör, medan WTF i modern tid mer fokuserat på tävlingsmomentet och sin OS-status.

Taekwon-Do som sport

Efter många års utveckling mognade Taekwon-Do från att vara enbart en kampkonst till att också bli en kampsport. Tävlingar i Taekwon-Do bedrivs internationellt idag separat för seniorer (över 18 år) och juniorer (15-17 år). Tävling genomförs i samtliga tävlingsgrenar både individuellt och i lag. Det finns fem olika tävlingsgrenar inom Taekwon-Do ITF:

Kamp

En match i kamp utseplar sig på en tävlingsmatta som är 9 x 9 meter. Matchen leds av en ringdomare som bryter kampmomentet ifall något fel utförts och tilldelar de tävlande varning eller miinuspoäng. Poäng noteras av fyra kantdomare. Poängen summeras i slutet av matchen och den utövare med flest poäng vinner. En kampmatch i individuell tävlan består av två ronder à två minuter vardera med en minuts rondpaus. Poänggivande område på motståndaren är framsidan av kroppen från midjan och uppåt. Poäng tilldelas enligt följande:

 • 1 poäng – handteknik mot mellan eller hög sektion
 • 2 poäng – fotteknik mot mellansektion
 • 3 poäng – fotteknik mot hög sektionMönster

Mönster är olika förutbestämda program av grundtekniker. Det finns 24 mönster i Taekwon-Do med mellan 19 till 72 rörelser i varje. Tävling i mönster bedöms av fem domare vilka poänsätter utövarna utifrån följande bedömningskriterier:

 • Tekniskt utförande
 • Kraft
 • Balans
 • Rytm
 • AndningskontrollKrosstekniker

Vid tävlan i krosstekniker mäts en utövares kraft i olika tekniker. Tävlingsteknikerna är förutbestämda, tre för damer och fem för herrar.Poäng tilldelas för varje knäckt planka och summeras sedan för alla tävlingsteknikerna. Den utövare med flest poäng efter samtliga tekniker vinner.Brädorna är gjorda av plast och konstruerade för att motsvara en ca 2 cm tjock träplanka. Plastbrädorna kräver inte bara kraft av utövaren utan också exakthet i tekniken.Speciella tekniker

Vid tävlan i speciella tekniker mäts en utövares spänst samt förmåga att behålla kraft i sina tekniker då de utförs i hoppande form. Tävlingsteknikerna är förutbestämda, tre för damer och fem för herrar.Tekniken utförs mot en “flip-board” som då den träffas med tillräcklig kraft övergår från horisontellt till vertikalt läge (eller tvärt om beroende på typ av teknik). Utövaren måste också visa god balans genom att landa på fötter i korrekt ställning. Varje träff som genererar utslag på “flop-board” ger ett poäng. Vinner gör den utövare som efter samtliga tekniker samlat flest antal poäng.Traditionell kamp

Traditionell Kamp är en tävlingsgren som alltid utförs i par. Varje par förbereder ett program med förarrangerad kamp bestående främst av grundtekniker.Tävlan bedöms av fem domare som poängsätter utövarnas program utifrån följande bedömningskriterier:

 • Presentation, lagarbete och koreografi
 • Tekniskt utförande
 • Akrobatiskt innehåll
 • Kraft
 • Andningskontroll